deo terrein
deo terrein, haarlem
68 appartemten en 30 woningen met parkeervoorziening

locatie
Met de sloop van het Kennemer gasthuis vlakbij het centrum van Haarlem ontstaat plek voor een nieuwe woonwijk met ongeveer 180 woningen. Het stedenbouwkundig plan van Soeters Van Eldonk Ponec architecten bestaat uit een kern van drie bijzondere appartementenblokken omgeven door een rand van grondgebonden woningen die qua korrelgrootte bij de omliggende buurt passen.
deo terrein deo terrein
ornament
Wij ontwerpen hier twee appartementengebouwen op een parkeergarage in het hart van het plan en een buitenrand ingevuld met grondgebonden woningen. Onze vrijstaande appartementengebouwen verschijnen als sculpturale objecten met een statig en formeel karakter aan het hoofdplein. Om samenhang te creëren worden ornamenten gebruikt. Deze ornamenten worden op drie manieren op de gevels toegepast: als bouwsteen, als omkledend patroon of hier en daar als architectonisch element.
Ook op het kleine schaalniveau wordt hierdoor subtiliteit en rijkdom aan de gebouwen verleend. De gebouwen krijgen hun eigen identiteit, maar komen toch uit één familie.
 
Het grootste appartementengebouw bestaat uit 50 woningen en een bedrijfsruimte. Het blok reageert door middel van zijn karakteristieke kop op het belangrijkste plein in dit plan. De sleuven voorkomen dominante buitenruimten aan de gevel. De sculpturaliteit van de massa is doorgezet door hier een ruimtelijke gevel te maken.
deo terrein deo terrein
sculpturaal
Het andere appartementengebouw is een vierspanner en bestaat uit 18 woningen. Om de vorm van een traditionele vierspanner te verbergen en goed aan te sluiten op de omgeving is het blok aan de bovenzijde opgedeeld en teruggelegd. Hierdoor ontstaan op de bovenste verdieping ruimtelijke appartementen, en reageert elke gevel individueel op de stedenbouwkundige situatie. Zo ontstaat in de straatjes een vriendelijk en wisselend gebouw en aan het hoofdplein een monumentale gevel. Net als in alle andere door ons ontworpen onderdelen in dit plan wordt hier gebruik gemaakt van een speciaal ontworpen vormsteen. In dit geval krijgt de steen een plaats in de onderbouw.
deo terrein deo terrein
kader
De buitenrand van het plan wordt ingevuld door grondgebonden woningen. Deze woningen zijn als geheel ontworpen, maar toch individueel afleesbaar. Hier wordt een kader gebruikt als het verbindende element door hem uit te voeren in de voor het plan gemaakte vormsteen.
deo terrein
colofon
adres: maerten van heemskerckstraat
ontwerpteam: albert herder, arie van der neut,
dirk schlebusch, sabine heine
projectteam: albert herder, dirk schlebusch
opdrachtgever: am wonen / de principaal amsterdam
ontwerp-oplevering: 2005-
bouwsom: € 13.500.000