Anterieure overeenkomst BuitenStad Hoorn ondertekend