CBS: steun voor kernenergie in Nederland neemt toe