Drie woongebouwen met een licht karakter in Park Fort Krayenhoff