‘Een inclusievere samenleving vraagt om continu leren en ontleren’