Flatiron Building geveild voor bedrag van 190 miljoen dollar