Focus op ‘levend erfgoed’ tijdens Open Monumentendag 2023