Gemengde reacties op voortzetten salderingsregeling