Huren vrije sector gedaald, maar grote verschillen tussen steden