IABR 2024 in teken van thema Nature of Hope

IABR 2024 in teken van thema Nature of Hope

De 11de editie van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam met de titel Nature of Hope onderzoekt natuur, cultuur en hoop samen vanuit architectonisch denken en handelen, als vliegwiel voor maatschappelijke verandering. Wat is er nodig om onzekerheid over de toekomst in een tijd van ingrijpende en meervoudige transformaties tegemoet te treden – Kortom, wat zijn de bouwstenen om hoopvol te blijven?
De IABR 2024 vindt plaats van zaterdag 29 juni t/m zondag 30 oktober 2024.

De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) stimuleert en vestigt als kennis- en cultuurinstelling de aandacht op de waarde van ontwerpend onderzoek. De disciplines architectuur, landschap en stedenbouw hebben een essentiële, verbindende en verbeeldende rol in de ingrijpende maatschappelijke veranderingen waar de wereld als gevolg van het veranderende klimaat voor staat. Het visualiseren van alternatieven is cruciaal in het vormgeven aan een gezamenlijke toekomst.

Meer informatie vind je op IABR.nl