In gesprek met minister over nieuwe Nota Ruimte tijdens Dag van de Ontwerpkracht

In gesprek met minister over nieuwe Nota Ruimte tijdens Dag van de Ontwerpkracht

Verder presenteert Platform Ontwerp NL tijdens het congres de eerste verkenningen van hoe Nederlandse stedelijke regio’s er in 2100 uit kunnen zien en vinden verschillende masterclasses rond actuele thema’s plaats.

Lees hier het gehele bericht