Instituten: energietransitie in Europa moet versnellen