IVN: veel schoolpleinen Brabant vergroend, Randstad blijft achter