Jetten: magneetveld hoogspanningskabels verzwakken om gezondheid