Kabinet verwacht lagere huren door betere bescherming middenhuren