Kleinschalig woongebouw met een gevel van buitenkamers en tuinen