Leegstand van woningen en kantoren nam vorig jaar af