Met Nudus slaan Caro van de Venne, Albert Dijk en Tim Brans een nieuwe weg in