Natuurmonumenten: oplossing droogte ligt buiten natuurgebieden