‘Nederlandse bouwers hadden in oorlog vooral oog voor eigen zakelijke belangen’