Nieuwbouw op locatie ‘SoZa’ in Den Haag stap dichterbij