Nieuwe Gezichten: Atelier van Berlo

Nieuwe Gezichten: Atelier van Berlo

Na een vliegende start, met het ontwerp voor bedrijfsverzamelgebouw Innovation Powerhouse in Eindhoven, werkt Atelier van Berlo ondertussen aan een grote diversiteit aan opgaven, van scholenbouw tot woningbouw.