Nieuwe Gezichten: Werkstatt

Nieuwe Gezichten: Werkstatt

Werkstatt wil vanuit de principes van biobased bouwen hedendaagse architectuur maken. Daarbij beschouwt het ‘hedendaags’ niet als een soort internationale stijl, maar juist als iets lokaals: iets dat een afspiegeling vormt van de plek waar het staat.

Lees hier het gehele bericht