Oproep in slotverklaring klimaattop tot ‘transitie weg van fossiele brandstoffen’