Pakhuis de Zwijger organiseert programma over wonen en geluidshinder