Rapport: nog geen definitieve ommekeer op koopwoningmarkt