Slechts klein deel flexwoningen van Rijk is al geplaatst