Tako Postma: geen dikke maar waardevolle torens graag!

Tako Postma: geen dikke maar waardevolle torens graag!

In navolging van Carolien Schippers houdt architect en stadsbouwmeester van Delft Tako Postma een pleidooi voor een zorgvuldig hoogbouwbeleid. De maatschappelijke meerwaarde van een plan moet wat Postma betreft leidend zijn.

Lees hier het gehele bericht