Transformatie De Vasim tot multifunctioneel gebouw afgerond