Welke functies vervult de supermarkt in de toekomst?