Werknemers gaan steeds vaker met de fiets naar het werk